facebook pixel 1
ЕС АЛИЗЕ
  • АБСОЛЮТЕН ЛИДЕР ЗА ВСИЧКИ РЕГИОНИ В СТРАНАТА
  • СТАБИЛЕН И СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ СУХИ УСЛОВИЯ
  • БЪРЗО ОТДАВА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИОННИЯ ПЕРИОД
  • НИСКО РАСТЕНИЕ, УСТОЙЧИВО НА ПОЛЯГАНЕ И ЛЕСНО ЗА ПРИБИРАНЕ
  • МНОГО ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА ФУЗАРИУМ
  • НИСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ЕПИКАЛЕН СТЕРИЛИТЕТ
  • НИСКИ НИВА НА РАЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪРНОТО ПРИ ПРИБИРАНЕ
  • ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 100-115
  • ЦВЯТ НА ЗЪРНО: ЧЕРВЕН