Правна информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.LIDEA-SEEDS.BG

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Редактор и директор на публикацията

Уебсайтът www.lidea-seeds.bg се редактира от EURALIS SEMENCES, опростено акционерно дружество с капитал 46 536 150 евро, чието седалище е на адрес: Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar - Франция, регистрирано в RCS на Pau под номер 423 296 250.

Оливие Пол е директор на изданието.

Настаняване

Сайтът се хоства от IKOMOBI, опростено акционерно дружество с капитал от 178 850 евро, регистрирано в RCS на LILLE под номер 514 418 748 и чийто централен офис се намира на 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ -EN-BAROEUL. 

Обект

Целта на този сайт е да представи LIDEA, резултатът от сливането на дейностите на компаниите EURALIS SEMENCES и ECS (по-рано CAUSSADE SEMENCES GROUP), специализирани в областта на многовидови семена (царевица, слънчоглед, рапица, сорго, соя, сламени зърнени храни, фуражи и растения за обслужване) и свързаните с тях професии: изследвания, производство, преработка и маркетинг.

Съдържание

Текстовете и медиите, илюстриращи публикуваните статии, са проверени и написани с искреност. Отзивите на клиенти и казусите бяха представени на заинтересованите клиентски компании и лица преди публикуването им.

Текстовете, които са достъпни на сайта, са написани от служители или мениджъри, свързани с компанията LIDEA FRANCE. Въпреки това, ако някоя информация изглежда неточна или съдържа печатна грешка, можете да съобщите за нея на администратора на сайта.

EURALIS SEMENCES не може да носи отговорност за наличие на неточна информация или каквито и да са типографски грешки, свързани със съдържанието на този сайт. По същия начин, ако някои части или функции на сайта не работят правилно или са недостъпни поради технически проблеми или друга външна причина, EURALIS SEMENCES не може да носи отговорност.

Наличните на сайта изображения, видеоклипове и иконография включват снимки, екранни снимки и илюстрации. В зависимост от правата на интелектуална собственост на трети страни, изображенията са изключителна собственост на EURALIS SEMENCES.

Използването на една или повече части от това съдържание е предмет на предварителното съгласие на EURALIS SEMENCES и трябва да бъде предмет на искане до администратора на сайта: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Права на интелектуална собственост

Този сайт е собственост на EURALIS SEMENCES, който е автор по смисъла на членове L. 111.1 и сл. от Кодекса на интелектуалната собственост. Фотографиите, текстовете, лозунгите, рисунките, изображенията, анимираните последователности със или без звук, както и всички произведения, интегрирани в сайта, са собственост на EURALIS SEMENCES или на трети страни, упълномощили компанията да ги използва.

Възпроизвеждането на хартия или компютър на сайта LIDEA е разрешено, при условие че то е строго запазено за лична употреба, като се изключва всякаква употреба за рекламни, търговски и/или информационни цели, и ако е в съответствие с разпоредбите на член L122-5 от Кодекса на интелектуалната собственост.

С изключение на горните разпоредби, всяко възпроизвеждане, представяне, използване или модификация, по какъвто и да е начин и на какъвто и да е носител, на целия или на част от сайта, на цялото или на част от съдържанието, което го съставя, без да е получено предварително разрешение от EURALIS SEMENCES, е строго забранено и представлява нарушението фалшифициране.

Хипервръзки

Създаването на хипервръзка към сайта www.lidea-seeds.bg изисква предварително писмено разрешение от EURALIS SEMENCES. Всяка молба трябва да бъде адресирана до администратора на сайта: seed.marketing@lidea-seeds.com.

EURALIS SEMENCES не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за предоставянето на сайтове, които са обект на хипервръзка от сайта www.lidea-seeds.com и не може да носи никаква отговорност за съдържанието, продуктите, услугите и т.н. налични на или от тези сайтове.

 

Update: 1st September 2021.