Контакти

Екипът на LIDEA

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

1407, София
бул. Никола Вапцаров 53В, ет.3, офис 6
02/868 34 16

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ:

ПЕТЪР НЕДКОВ
Регионален Търговски Мениджър
Източна България
моб.: 0886 420 067
petar.nedkov@lidea-seeds.com

АТАНАС ПАРУШЕВ
Технически Представител
Източна България
моб.: 0886 330 750
atanas.parushev@lidea-seeds.com

Зона 1. Бургас, Ямбол
РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ: Търговски Представител
моб.: 0884 722 479
radoslav.mihalev@lidea-seeds.com

Зона 2. Варна, Шумен
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ: Търговски представител
моб.: 0885 103 143
veselin.ivanov@lidea-seeds.com

Зона 3. Добрич, Силистра
МАРИЯН МИХАЙЛОВ: Търговски Представител
моб.: 0894 631 923
mariyan.mihaylov@lidea-seeds.com

Зона 4. Търговище, Разград
БОРИСЛАВ ЯНЕВ: Търговски Представител
моб.: 0885 100 843
borislav.yanev@lidea-seeds.com

Зона 5. Велико Търново, Габрово, Русе
ХЮСНЮ АЛИ: Търговски Представител
моб.: 0885 809 702
hyusnyu.ali@lidea-seeds.com

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ:

ДИЛЯН САВОВ
Регионален Търговски Мениджър
Западна България
моб.: 0887 100 878
dilyan.savov@lidea-seeds.com

ЦВЕТАН ГЕНКОВ
Технически Представител
Западна България
моб.: 0893 800 190
tsvetan.genkov@lidea-seeds.com

Зона 6. Плевен, Ловеч
СТИЛИЯНА ИВАНОВА: Търговски Представител
моб.: 0889499026
stiliyana.ivanov@lidea-seeds.com

Зона 7. Монтана, Враца
ГЕОРГИ МАНДИНСКИ: Търговски представител
моб.: 0887 405 259
georgi.mandinski@lidea-seeds.com

Зона 8. Монтана, Видин
ИВАН СПИРОВ: Търговски Представител
моб.: 0884 722 786
ivan.spirov@lidea-seeds.com

Зона 9. София, Перник, Кюстендил,
Благоевград
ИЛИЯН ДИКОВ: Търговски Представител
моб.: 0885 100 846
iliyan.dikov@lidea-seeds.com

Зона 10. Пловдив, Пазарджик, Хасково
СТЕФАНИЯ БАКЛАРОВА: Търговски Представител
моб.: 0886 419 780
stefaniya.baklarova@lidea-seeds.com

Зона 11. Стара Загора, Сливен
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Търговски Представител
моб.: 0886 680 624
nikolai.petrov@lidea-seeds.com