facebook pixel 1

Сорго

Соргото се счита за културата на бъдещето, а Lidea предлага най-пълното портфолио в Европа, което включва от много ранни хибриди до късни хибриди, както за зърно, така и за силаж.

img test

20% от засетите площи със сорго в Европа са с хибриди Lidea. Ние сме част от първата изследователска програма Euroshorgo и активен член на Европейската асоциация за сорго.