facebook pixel 1

Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

1407, София
бул. Никола Вапцаров 53В,
ет.3, офис 6
02/868 34 16

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ПЕТЪР НЕДКОВ
Регионален търговски мениджър
Източна България

моб.: 0886 420 067
petar.nedkov@lidea-seeds.com
ЗОНА 1. Бургас, Ямбол
РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ: Търговски представител
моб.: 0884 722 479
radoslav.mihalev@lidea-seeds.com
ЗОНА 2. Варна, Шумен
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ: Търговски представител

моб.: 0885 103 143
veselin.ivanov@lidea-seeds.com
ЗОНА 3. Добрич, Силистра
МАРИЯН МИХАЙЛОВ: Търговски представител

моб.: 0894 631 923
mariyan.mihaylov@lidea-seeds.com
ЗОНА 4. Търговище, Разград
БОРИСЛАВ ЯНЕВ: Търговски представител

моб.: 0885 100 843
borislav.yanev@lidea-seeds.com
ЗОНА 5. Велико търново, Габрово, Русе
ХЮСНЮ АЛИ: Търговски представител

моб.: 0885 809 702
hyusnyu.ali@lidea-seeds.com
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
ДИЛЯН САВОВ
Регионален търговски мениджър
Западна България

моб.: 0887 100 878
dilyan.savov@lidea-seeds.com
ЗОНА 6. Плевен, Ловеч
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Търговски представител
моб.: 0889 499 026
petar.petrov@lidea-seeds.com
ЗОНА 7. Монтана, Враца
ГЕОРГИ МАНДИНСКИ: Търговски представител

моб.: 0887 405 259
georgi.mandinski@lidea-seeds.com
ЗОНА 8. Монтана, Видин
ИВАН СПИРОВ: Търговски представител

моб.: 0884 722 786
ivan.spirov@lidea-seeds.com
ЗОНА 9. София, Перник, Кюстендил, Благоевград
ИЛИЯН ДИКОВ: Търговски представител

моб.: 0885 100 846
iliyan.dikov@lidea-seeds.com
ЗОНА 10. Пловдив, Пазарджик, Хасково
СТЕФАНИЯ БАКЛАРОВА: Търговски представител

моб.: 0886 419 780
stefaniya.baklarova@lidea-seeds.com
ЗОНА 11. Стара загора, Сливен
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Търговски представител

моб.: 0886 680 624
nikolai.petrov@lidea-seeds.com
ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
АТАНАС ПАРУШЕВ
Технически представител
Източна България

моб.: 0886 330 750
atanas.parushev@lidea-seeds.com