facebook pixel 1
ЕС АЛБАНУС
  • ЧУДЕСНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ СУХИ УСЛОВИЯ
  • УСТОЙЧИВ НА ФУЗАРИУМ
  • НИСКО РАСТЕНИЕ, УСТОЙЧИВО НА ПОЛЯГАНЕ
  • МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЯЛО ЗЪРНО, ПОДХОДЯЩО ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПТИЦИ
  • ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 90-100
  • ЦВЯТ НА ЗЪРНО: БЯЛ