facebook pixel 1

Рапицата - повече от просто маслодайна култура: предимства и иновации

26 юни 2024

Поле с хибриди рапица от Lidea, демонстриращи устойчивост на вируси и ефективно.

Въведение

Рапицата, научно известна като Brassica napus, не е просто маслодайна култура. Тя предлага многобройни предимства за земеделците, включително задържане на въглерод, подобряване на торенето за следващите култури и структурата на почвата. Освен това, рапицата намалява нуждата от фунгициди и ограничава плевелите, особено при зърнените култури.

Устойчиви характеристики на рапицата

Рапицата обединява широки качества и характеристики, като производителност, качество и устойчивост на различни биотични и абиотични стресове.Производството на хибрид с максимална производителност и устойчивост изисква много усилия. Компаниите за производство на семена, като Lidea, предлагат разнообразно портфолио, което позволява на земеделците да избират хибриди, които най-добре отговарят на техните специфични нужди и предпочитания.

Иновативни решения от Lidea

В Lidea добавиха нови хибриди от своята генетична линия с устойчивост на вируса жълта вироза (TuYV), за да отговорят по устойчив начин на търсенето на земеделци, които са подложени на натиск от този вирус.

PACK Protect

Едно от иновативните решения е PACK Protect. Това решение използва уникална комбинация от хибриди рапица за естествена защита на културата от рапичен цветояд. Ранният хибрид в етапа на цъфтеж привлича цветояди, отклонявайки ги от основната култура и ефективно намалявайки натиска от вредители. Това позволява на земеделците да сведат до минимум нуждата от инсектициди, като насърчават екологични практики за борба с вредителите и намаляват разходите.

Azot Master: ефективно управление на азота

Азотът е най-големият разход за земеделците, затова Lidea интегрира азотната ефективност в своята селекционна програма от години. Това решение, наречено Azot Master, е резултат от 10-годишна селекционна програма. Благодарение на 3-годишни изпитания на 1500 парцела на 7 локации в Европа, че този подход съответства възможно най-точно на условията на земеделците.

Извлечете максималната полза от почвата и инвестицията в азот

Предложението на Lidea за азотна ефективност не е решение за прилагане на по-малко или повече азот. Чрез цялостен подход към управлението на азота, Lidea предлага хибриди рапица, като LID Тебо  и LID Инвикто , селектирани заради по-високата им ефективност на използване на азот след зимата. Тези елитни сортове извличат максимума от всяка налична единица азот.

Заключение

Използвайки иновативните продукти на Lidea, земеделците могат да се възползват от естествените предимства на рапицата и нейните асоциации. Тези решения не само оптимизират производството на реколтата и повишават рентабилността, но също така допринасят за устойчиви практики в селското стопанство, опазване на околната среда и дългосрочен успех.

Иновативни хибриди рапица за устойчиво земеделие от Lidea

Използвайки иновативните продукти на Lidea, земеделците могат да се възползват от естествените предимства на рапицата и нейните асоциации. Тези решения не само оптимизират производството на реколтата и повишават рентабилността, но също така допринасят за устойчиви практики в селското стопанство, опазване на околната среда и дългосрочен успех.

Свържете се с нас

 

Разгледайте нашето портфолио тук.