facebook pixel 1
LID TEBO

НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАПИЧНИ ХИБРИДИ ЗА МАКСИМАЛНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА И ПОЧВЕНАТА ВЛАГА .

МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

ТОЛЕРАНТЕН НА РАПИЧНАТА БЪЛХА 

ТОЛЕРАНТЕН НА ЖЪЛТА ВИРОЗА ПРИ РАПИЦА (TuYV)

N-MASTER ХИБРИД

ТОЛЕРАНТЕН НА СИНЯ КИТКА