facebook pixel 1
ЛИД ИНВИКТО

НОВА ГЕНЕТИЧНА ГРУПА СЪЗДАДЕНА ЗА ОПТИМАЛНО УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ВЛАГАТА В ПОЧВАТА. ЗА МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ!

ХИБРИДА, КОЙТО ПОСТИГА, НАЙ-ВИСОКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ!

МНОГО ДОБРЕ ПОНАСЯ КЪСНА СЕИТБА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОЩНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЛЕТ!

ХИБРИД ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АЗОТА!

ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО!