facebook pixel 1

Сорго

Хибриди, устойчиви на никосулфурон, предлагащи несравним контрол на плевелите и повишен добив. 

  • Никосулфурон е селективен хербицид, който обикновено се използва в селското стопанство за контрол на широк спектър житни и някои широколистни плевели в различни култури, включително сорго. Той принадлежи към групата на сулфонилуреите хербициди и действа, като инхибира растежа на целевите плевели, като нарушава синтеза на аминокиселини.
  • Това селективно действие позволява да се третират хибриди сорго устойчиви на никосулфорон, като същевременно минимизира конкуренцията от страна на плевелите. Което води до подобрен добив и качество на културата.
  • Никосулфурон е известен със своята ефективност, ниски нива на приложение и относително ниско въздействие върху околната среда, когато се използва в съответствие с инструкциите на етикета.
  • РЕЗИСТЕНТНОСТТА НА СОРГОТО КЪМ НИКОСУЛФУРОН е открита естествено в популация от тръстика в САЩ. Тази резистентност се дължи на един основен ген и не е резултат от генетична модификация.
  • НИКОСУЛФУРОНЪТ ФУНКЦИОНИРА КАТО ЕНЗИМЕН ИНХИБИТОР НА ALS и резистентността възниква от промяна в целевото място на хербицида.
  • РЕЗИСТЕНТНОСТТА ИЗГЛЕЖДА ДА СЕ НАСЛАГВА.И двете родителски линии трябва да носят гена, за да постигнат достатъчна устойчивост в хибрида.

За да завършите контрола си върху плевелите, можете да обмислите използването на широколистен хербицид с продукти, които са регистрирани за сорго във вашата страна.

РЕЗУЛТАТИ 

Икономическите ползи могат да се видят в цената и ефективността на използвания хербицид, както и в подобрения добив. Наблюдава се 20% увеличение на добива в случаи на силно заплевеляване на полето. По-ранната генетика показа по-стабилни и по-високи добиви в сравнение с други технологии, устойчиви на хербициди, разработени в Европа. В момента очакваме резултати за селективност и ефикасност на LID Зеландия SU в Румъния и Унгария. Първите резултати се очакват до края на юни 2024 г., а официалният доклад се очаква в края на октомври 2024 г. ПОЛЕВИ И ЛАРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА LID Зеландия SU 

Свържете се с нас