facebook pixel 1

BOOST&GO

ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Разкрийте генетичния потенциал на слънчогледа!

Lidea представя революционен подход за запазване на генетичния потенциал на хибридите слънчоглед още от ранните етапи на развитие.

Предимства:

 

  • Подобрено покълване: По-висока кълняемост за по-плътни и равномерни посеви.
  • Защита в ранните фази на развитие: Осигурява устойчивост на неблагоприятни условия, стимулирайки здравословен растеж.
  • Дружно поникване: Равномерно развитие за оптимално използване на хранителните вещества и светлината.
  • Съхраняване на генетичния потенциал: Максимално разгръщане на потенциала на Lidea хибридите за по-високи добиви.

Доказан подсилващ ефект:

 

  • Гъстота на посева: До 25% увеличение на здравите растения в единица площ.
  • Покритие: Равномерно разпределено развитие на биомаса (етап 4-8 листа).
  • Развитие на корена: Увеличение на дължината на корена с 3%, за по-добра абсорбция на вода и хранителни вещества.

Осигурете си покълване, защита, дружно поникване и запазване на генетичния потенциал.