facebook pixel 1
ТРИСМАРТ CS

Силни страни:

  • ТРИТИКАЛЕ
  • ВИСОКО ПРОДУКТИВЕН И АДАПТИВЕН
  • УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ И ОРОНВАНЕ НА ЗЪРНОТО