facebook pixel 1
solindo

Силни страни:

  • ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
  • ХЛЕБНА ПШЕНИЦА С ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ
  • РАННО ИЗКЛАСЯВАНЕ
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ