facebook pixel 1
milady
  • МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • СТАБИЛЕН ДОБИВ ПРИ СУХИ И СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ
  • ИЗРАВНЕНИ И НИСКИ РАСТЕНИЯ
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА