LID4040C
  • НОВО ПОКОЛЕНИЕ TROPICAL DENT ХИБРИДА
  • ДАПТИВЕН СПРЯМО ПОЧВЕНИЯ ТИП И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ВИСОКИ И СТАБИЛНИ ДОБИВИ
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА