facebook pixel 1
LID4040C
  • НОВО ПОКОЛЕНИЕ TROPICAL DENT ХИБРИД
  • АДАПТИВЕН СПРЯМО ПОЧВЕНИЯ ТИП И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ВИСОКИ И СТАБИЛНИ ДОБИВИ
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА