LID3306C
  • ИНТЕНЗИВЕН ХИБРИД
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА 
  • ТОЛЕРАНТЕН НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ОСНОВНИТЕ СТАДИИ НА РАЗВИТИЕ