facebook pixel 1
LID1046H SU
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ ПРИ ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ
  • ТОЛЕРАНТЕН НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ОТЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ДОБИВ И КАЧЕСТВО