flag icon
български
kapelo

Силни страни:

  • ХИБРИД ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ П3
  • ВИСОКИ И СТАБИЛНИ ДОБИВИ
  • ПРЕДСТАВЯ СЕ МНОГО ДОБРЕ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА