facebook pixel 1
flavor

Силни страни:

  • ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ ЗА ГРУПАТА СИ ПО РАНОЗРЕЛОСТ
  • ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ СЪС СИЛЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП
  • ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ, В Т. Ч. МОЗАЙКА