facebook pixel 1
ЕС МЕТОД
  • СТАБИЛЕН ХИБРИД, ДОКАЗАЛ СЕ КАТО ЛИДЕР ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА
  • МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗО ОТДАВА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА
  • НАЙ-ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА