facebook pixel 1
ЕС ЕМЕРИК CLP HO
  • РЕГУЛЯРЕН И СТАБИЛЕН ДОБИВ
  • ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТЛИЧНО ПРИ ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ
  • МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ