facebook pixel 1
ЕС ЕЛЕКТРИК CLP HO
  • СТАБИЛЕН И СИГУРЕН ДОБИВ
  • ПЛАСТИЧЕН СПРЯМО КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНИТЕ ЗА КОНТРОЛ ОТ ФУНГИЦИДИ – МАКРОФОМИНА, ВЕРТИЦИЛИУМ И ПОДОБРЕНА ГЕНЕТИКА СРЕЩУ МАНА