facebook pixel 1
ЕС ДЖАНИС CLP
  • РАНЕН ЦЪФТЕЖ
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ БОЛЕСТИ
  • ВИСОК И СТАБИЛЕН ДОБИВ НА ЗЪРНО И МАСЛО ПРИ ВСИЧКИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
  • УСТОЙЧИВ НА ОРОНВАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ