facebook pixel 1
ЕС ЦЕЙЛОН SU
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ И ПЛАСТИЧНОСТ
  • МНОГО БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И РАЗВИТИЕ
  • СИЛНИ И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ МАНА