facebook pixel 1
ЕС АРОМАТИК SU
  • ХИБРИД ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО И ЕКСТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ
  • ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ