facebook pixel 1
ЕС АГРАРИС CLP
  • НОВ ХИБРИД ОТ РАННАТА ГРУПА
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА