facebook pixel 1
decibel

Силни страни:

  • СЪЧЕТАНИЕ НА ВИСОК ДОБИВ С ЧИСТИ ОТ ПЛЕВЕЛИ ПОЛЕТА
  • ТОЛЕРАНТЕН КЪМ СИНЯ КИТКА
  • УСТОЙЧИВ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ