facebook pixel 1
CS КОЛОНИЯ
  • ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕНЕРГИЙНИ СТОЙНОСТИ НА СИЛАЖА
  • ПЛАСТИЧНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ
  • ВИСОКО РАСТЕНИЕ, ЗАЛАГА КОЧАНА ВИСОКО
  • STEY GREEN ЕФЕКТ ДО КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА
  • ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ