facebook pixel 1

Свежи идеи за земеделие

Надграждайки своето наследство, Lidea се възползва от опита и знанията, натрупани в продължение на повече от 80 години, за да подобри генетичните характеристики и да намери нови сортове и хибриди.

demo-img

Изследователите и животновъдите използват нови технологии, за да намерят иновативни и персонализирани решения по отношение на продукти, услуги и дигитални инструменти за вземане на решения.

Иновациите в хибридите и сортовете дават възможност на Lidea да посрещне новите предизвикателства, пред които са изправени земеделските производители и обществените нужди, независимо дали за храна, храна за животни или биоенергия (метан, биомаса и др.).

Lidea е един от водещите производители на биологични семена в Европа и предлага на земеделските производители възможност да отговорят на нарастващото търсене на пазара. До 2030 г. се очаква делът на биологичното земеделие в Европейския съюз да достигне 10% от използваемата земеделска площ при 7,5% през 2018 г.