facebook pixel 1

Сътрудничество

Lidea разчита на Колективния интелект, развивайки взаимодействие със своите партньори и служители, за да предостави опит в областта на научните изследвания, индустриалните инструменти и маркетинга.

Чрез предвиждане на нуждите на земеделските производители и съвместна работа Lidea се превърна в пионер в селекцията на семена, за да предложи сортове и хибриди, които са точно адаптирани към техните нужди. Lidea се ангажира да развива конкурентни изследвания в приложната геномика и сортовата селекция. Тези авангардни познания позволяват на производителите да се възползват от нови сортове и хибриди с подобрени агрономически характеристики, особено по отношение на устойчивостта на растенията към болести и вредители.

Lidea участва в изследователски програми от международен мащаб, за да предложи сортови и хибридни иновации с висока добавена стойност. Разчитайки на:

SOLTIS, една от основните производителки на хибриди в света, Lidea предлага на земеделските производители широка гама от слънчогледови семена във всички пазарни сегменти: линолова к-на, олеинова к-на, Clearfield®, Clearfield® Plus, за биологично земеделие.

INNOLEA, Lidea допринася за хибридното подобряване на маслодайните и протеиновите култури, като насърчава тяхната адаптация към стресови условия на околната среда.

GIE (Икономическо групиране на интереси) GRASS, Lidea работи върху най-добрия състав на растителните видове, за да произвежда балансиран, висококачествен фураж за животни.

EUROSORGHO: През 2009 г. Lidea изгради първата програма за изследване на сорго в Европа чрез дъщерното си дружество EUROSORGHO. Компанията непрекъснато прави иновации с тази култура, като създава хибриди, адаптирани за различна употреба.