facebook pixel 1

Близост

Всеки ден над 2000 служители на Lidea работят, за да обслужват фермерите.

Изследователите и животновъдите осигуряват поток от иновации в генетиката и хибридите чрез европейска мрежа за тестване, за да се обърне внимание на техническите и териториални характеристики на всеки парцел (биологично земеделие, биостимуланти, устойчивост на различни видове стрес и оптимизиране на използването на хибридите).

Техниците и селскостопанските инженери съветват мрежа от семепроизводители да увеличат икономическите резултати на своите ферми. Общо годишно се засяват близо 47 000 хектара.

В продължение на десетилетия Lidea разчита на мрежа от международни дъщерни дружества с търговски екипи в непосредствена близост до клиентите, за да насърчи обмена и да разбере проблемите, с които се сблъскват, с цел да им предложи персонализирана поддръжка с решения, адаптирани към техните нужди през цялата година.