facebook pixel 1

Производство

Семената Lidea са подготвени за пускане на пазара в 8 производствени обекта във Франция, Испания, Украйна, Румъния и Русия.

За да ви предложи най-доброто от нашите семена, получени в резултат на нашите изследвания, Lidea е подкрепена от растяща мрежа от земеделски производители с високо ниво на технически опит. Общо се засаждат близо 47 000 хектара всяка година в 9 държави. Агрономическите техници и инженери наблюдават областите на размножаване.

Целта на Lidea е да предложи висококачествени семена, гарантиращи пълна проследимост, за да се гарантира удовлетвореността на клиентите.

Lidea разчита на високопроизводителни лаборатории от най-високо качество, разположени възможно най-близо до индустриалните съоръжения, които ни позволяват да гарантираме качество от реколтата и през целия индустриален процес до пакетирането на семената.

В съответствие с правилата на ISTA (Международна асоциация за тестване на семена), Lidea осигурява пълна проследимост на пробите чрез анализ на кълняемостта, чистотата на реколтата, броя, влагата и болестите. Лабораториите са отговорни и за извършване на молекулярно-биологични анализи (сортови чистоти и белези, откриване на неволно присъствие на ГМО) и химични анализи (пропорции на прах и активни съставки) на всички наши международни производства. Това включва поне 6 етапа на проверките, като на всеки етап се прилага строг план за мониторинг. Тези планове са специфични за всяка култура и включват общо 26 вида анализ.