facebook pixel 1

Научноизследователска и развойна дейност

Със силна мрежа за научноизследователска и развойна дейност, създадена в цяла Европа, Lidea инвестира всяка година за иновации във висококачествени семена, способни да осигурят точна и персонализирана реакция за всички селскостопански модели.

Жените и мъжете, работещи в научноизследователска дейност, използват нови технологии, за да намерят нови сортове и хибриди, които отговарят на нуждите на различните пазари, независимо дали за силаж за животни, консумация от човека, промишлена употреба или възобновяема енергия.

Разпространени в 17 изследователски станции, екипите осигуряват постоянен поток от генетични и сортови иновации и най-добрите решения, тествани в реални условия на отглеждане на няколко десетки хиляди експериментални микропакети, за да отговорят на техническите, агрономичните, почвените и климатичните и търговски изисквания на всеки земеделски производител.

Lidea участва в частни и публични партньорства в продължение на много години с оглед укрепване на своите изследователски програми, например за слънчоглед (Soltis), маслодайни семена (Innolea) или силажни култури (GIE -Geconomic Interest Grouping - Grass). Сътрудничеството е ключът към нашия успех.

Нашите основни области на изследване

  • Подобряване на добива.
  • Адаптиране на нашите хибриди и сортове към почвените и климатичните условия.
  • Подобряване на устойчивостта или толерантността на сортовете и хибридите към вредители и болести.
  • Подобряване на хранителните качества на хибридите и сортовете (съдържание на протеини, съдържание на масло, хранителна стойност и смилаемост), за да отговорят на нуждите на фермерите и пазарите.
  • Lidea също така прави иновации в разработването на дигитални инструменти за вземане на решения, за да засили своя селскостопански опит и да предостави прецизни решения според специфичните характеристики на земята и по този начин да предложи на клиентите си възможно най-добрата подкрепа.