facebook pixel 1

маркетинг

Екипите на Lidea са базирани в 16 дъщерни дружества в цяла Европа, в Украйна и Русия. Нашите технически и търговски екипи работят ежедневно заедно със земеделски производители и партньори, за да им предлагат персонализирана подкрепа.

Със своето разбиране на специфичните характеристики, условията на околната среда, регулациите и обществените очаквания на всеки пазар, Lidea предоставя своя опит на клиентите и е в състояние да им предложи индивидуални решения, които генерират добавена стойност.

Lidea предлага на пазара своите продукти, широка гама от над 60 култури и услуги, в 48 страни по света.