facebook pixel 1

НАШАТА МИСИЯ

Lidea играе ключова роля за посрещане на предизвикателствата пред днешното и утрешното земеделие. В непосредствена близост до нашата екосистема, Lidea създава и предлага персонализирани и устойчиви многовидови решения за семена, които генерират добавена стойност за производителите през цялата година.

Kато лидер на световния пазар на семена, Lidea инвестира повече от 34 милиона евро всяка година в научноизследователска и развойна дейност, за да предложи обширна и диференцирана гама от решения с висока добавена стойност за земеделските производители, практикуващи конвенционално или биологично земеделие. Научноизследователската и развойна дейност осигурява поток от все по-ефективни генетични и хибридни иновации, за да отговори на нуждите на производителите и пазарите, като същевременно отчита екологичното измерение.

Lidea се стреми към удовлетвореност на клиентите, като развива тесни взаимоотношения, изслушва нуждите на фермерите, предоставя им индивидуални решения и персонализирани алтернативни методи, но преди всичко като ги подкрепя и съветва през целия цикъл на реколтата.

Нашите агро-решения са разнообразни, високоефективни и адаптирани към разнообразието от сеитбообороти, почвени типове и сектори. Те отговарят на икономическите и социални очаквания на земеделските производители и техните партньори. Lidea предлага следните семена: царевица, слънчоглед, зърнени култури, рапица, соя, сорго, силажни и бобови култури.

В допълнение към тази оферта Lidea предлага широка гама от покривни и междинни култури, агрономически похвати и инструменти, за постигането на устойчиви и оптимални резултати. Междинната култура, засята преди отглеждането на основната култура, защитава и обогатява почвата, като същевременно запазва полето чисто от болести и неприятели. Междинните култури, засети заедно с основната култура, допринасят за екосистемата, като помагат за намаляване на вложените ресурси и по този начин се подсигурява оптимална жътва.

Със своя холистичен подход Lidea определено е най-добрият партньор на земеделските производители предоставяйки разнообразие от култури.