facebook pixel 1
ЕС БЛАЗОН ДУО
  • ТОЛЕРАНТЕН НА ПРОТИВОЖИТНИЯ ХЕРБИЦИД ФОКУС/СТРАТОС®УЛТРА НА БАСФ, КОЕТО Е ЕДИНСТВЕНАТА ТЕХНОЛОГИЯ, КОНТРОЛИРАЩА ВСИЧКИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЛУР, ТРОСКОТ И ПИРЕЙ
  • ЧУДЕСЕН ДОБИВ С БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА
  • НИСКО И РАВНОМЕРНО ЗАЛАГАНЕ НА КОЧАНА