flag icon
български
sothys

Силни страни:

  • ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
  • РЕГУЛЯРЕН С ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ СЪС СИЛЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП
  • ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ