flag icon
български
sofi

Силни страни:

  • ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
  • ЗДРАВИ СТЪБЛА, УСТОЙЧИВИ НА ПОЛЯГАНЕ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ