flag icon
български
МЕМОРИ CS

Силни страни:

  • РАНЕН И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЦЪФТЕЖ
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ В РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
  • УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ