facebook pixel 1
melia

Силни страни:

  • ЗИМЕН ЕЧЕМИК
  • ВИСОКИ РАСТЕНИЯ, УСТОЙЧИВИ НА ПОЛЯГАНЕ
  • ПРОДУКТИВЕН СОРТ С ВИСОК ХЕКТОЛИТЪР