керси
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ И ДОБРО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА
  • ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
  • УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
  • БЪРЗО ОТДАВА ВЛАГАТА