flag icon
български
imperio

Силни страни:

  • РЕГУЛЯРЕН И СТАБИЛЕН ХИБРИД ЗА ВСИЧКИ РЕГИОНИ В СТРАНАТА
  • РАНЕН ЦЪФТЕЖ
  • УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ