flag icon
български
etendar

Силни страни:

  • ОТЛИЧНА АДАПТИВНОСТ В РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ФОМА
  • ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО