ЕС ТЕРАМИС CL
  • ПЛАСТИЧЕН ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА ШИРОКО РАЙОНИРАНЕ
  • РЕГУЛЯРНОСТ И СТАБИЛНОСТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЧВЕНО - КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ
  • НИСКО РАСТЕНИЕ С МНОГО ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛЯГАНЕ, ФОМОПСИС И СТРЕС