ЕС ШАМАЛ
  • НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ХИБРИД ОТ РАННАТА ГРУПА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ РАВЕН НА СРЕДНОКЪСНАТА ГРУПА
  • ПОДХОДЯЩ ЗА СУХИ И НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ
  • НИСКО РАСТЕНИЕ
  • ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 90-100
  • НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТАНИНИ
  • ЦВЯТ НА ЗЪРНОТО: ОРАНЖЕВ