ЕС ХЕРМЕС BMR
 • ЕДНОГОДИШЕН ХИБРИД ЗА МНОГОКРАТЕН ОТКОС
 • ХИБРИД ЗА СИЛАЖ, ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ, ПАСИЩЕ, БАЛИРАНЕ
 • ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ 3-4 ОТКОСА
 • ПЪРВИЯ ОТКОС Е ОТ 30 ДО 60 ДНИ СЛЕД СЕИТБА ПРИ 60-65СМ ВИСОЧИНА НА СОРГОТО
 • НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИГНИН И МНОГО ДОБРА СМИЛАЕМОСТ НА СИЛАЖА
 • ОБРАЗУВА МНОГО РАЗКЛОНЕНИЯ С БЪРЗ РАСТЕЖ
 • МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪВ ФЕРМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЕСО
 • ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ФУРАЖА ИЗПОЛЗВАН ЗА МЛЯКО (UFL) = 1,133
 • ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА ФУРАЖА ИЗПОЛЗВАН ЗА МЕСО (UFL) = 1.026
 • РАЗТВОРИМИ ЗАХАРИ - 11,6%
 • УСВОЯВАНЕ НА ПРОТЕИНА (PDIN) - 99,52ГР/КГ DM