ЕС ДЖУРАСИК SU HO
  • БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ