ЕС БЕЛА
  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И РАНЕН ЦЪФТЕЖ ЗА ПО-ДОБРО ОПРАШВАНЕ
  • ТОЛЕРАНТЕН НА ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ
  • ПЛАСТИЧЕН СПРЯМО ПОЧВЕНО КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО И ЕКСТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ