CS КЛЕРИЯ CL
  • ВИСОКОДОБИВЕН ХИБРИД В CL ТЕХНОЛОГИЯТА
  • ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТЛИЧНО ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ
  • ЕДРИ СЕМЕНА (ЗЪРНО) С ВИСОКА МАСА
  • ПОДХОДЯЩ ЗА БЕЛЕНЕ