CS КАНАРИЯ SU
  • НИСКО РАСТЕНИЕ И ИЗРАВНЕН ПОСЕВ
  • УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ЕКСТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
  • ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ